Travel Terms & Conditions

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ

Ποιοί είμαστε εμείς

Είμαστε ταξιδιωτική εταιρεία, μέλος του HATTA. Έχουμε άδεια οργάνωσης εκδρομών και όλες τις υποχρεωτικές ασφάλειες για την εταιρεία μας, που μας επιτρέπουν νόμιμα να διοργανώνουμε και να διαθέτουμε ταξιδιωτικά προγράμματα -αεροπορικά και οδικά- για την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ποιοί είσαστε εσείς

Είσαστε ο ταξιδιώτης που συμμετέχει σ' ένα από τα ταξιδιωτικά μας προγράμματα είτε με οργανωμένο ταξίδι ή μόνος σας ή σαν μέλος ή με φιλική σας ομάδα / σύλλογο / εταιρεία κλπ. Που πρέπει να ακολουθήσει και να αποδεχθεί όλες αυτές τις διαδικασίες που δημοσιεύουμε, ώστε να έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει σ' ένα από τα ταξίδια μας. Παρακαλούμε να προσέξετε ότι αυτές οι υποχρεώσεις που έχετε δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν εκτός αν συμφωνήσουμε γραπτώς να το κάνουμε.

Συμβατικές Υποχρεώσεις της εταιρείας μας

Μπορούμε να αλλάξουμε την κράτησή σας

Δεν επιδιώκουμε ποτέ να κάνουμε καμία αλλαγή στο ταξίδι σας αφού ήδη έχουμε επιβεβαιώσει όλες τις υπηρεσίες που μας έχετε ζητήσει ή περιγράφουμε στο πρόγραμμά σας. Αλλά επειδή κλείνουμε τις διάφορες υπηρεσίες πολύ πριν την ημερομηνία αναχώρησης και έχουμε να κάνουμε με αστάθμητους παράγοντες, μπορεί κάποια αλλαγή να είναι απαραίτητη. H εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές αλλά αυτό το δικαίωμα είναι περιορισμένο και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις υπάρχουν χρηματικές συνέπειες για εμάς.
Οι τροποποιήσεις χαρακτηρίζονται ως "Σημαντικές" και "Ασήμαντες". Μια σημαντική αλλαγή είναι η αλλαγή ξενοδοχείων με άλλο χαμηλότερης κατηγορίας ή της ώρας αναχωρήσεως για περισσότερο από 15 ώρες. Αν η εταιρεία μας αποφασίσει κάποια "Σημαντική Αλλαγή" θα είναι υπεύθυνη για την καλή εξέλιξη του ταξιδιού εκτός και αν αυτό συμβεί όταν το ταξίδι σας βρίσκεται σε εξέλιξη. Στην περίπτωση αυτή διατηρούμε το δικαίωμα να την πραγματοποιήσουμε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο αλλά θα πρέπει να πληρώσετε επί τόπου τις τυχόν αλλαγές του προγράμματός σας. Αν υπάρχει λόγος να κάνουμε "Σημαντική Αλλαγή" θα ενημερώσουμε εσάς ή τον πράκτορά σας όσο πιο σύντομα μπορούμε πριν την αναχώρησή σας.

Τότε θα μπορείτε να επιλέξετε:

  • Να δεχθείτε την αλλαγή
  • Να πάρετε ένα άλλο παρόμοιο ταξίδι από εμάς που αν είναι ακριβότερο ή φθηνότερο
  • θα πληρώσετε επί πλέον χρήματα ή θα σας επιστρέψουμε την διαφορά
  • Να ακυρώσετε το ταξίδι σας και να σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα

Δεν έχετε όμως καμία δικαιολογία να ακυρώσετε το ταξίδι αν η εταιρεία μας υποχρεωθεί να κάνει αλλαγές λόγω ανωτέρας βίας. Αυτός ο νομικός όρος σημαίνει λόγω πολέμου ή απειλής πολέμου, αναταραχές, πολιτικές συγκεντρώσεις, τρομοκρατικές δραστηριότητες, βιομηχανικές, φυσικές ή πυρηνικές καταστροφές, πυρκαγιές, πλημμύρες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες που συνεπάγονται ακυρώσεις πτήσεων, τεχνικές βλάβες ή παρόμοια γεγονότα εκτός ελέγχου. Ασήμαντη αλλαγή είναι οποιαδήποτε άλλη. Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να κάνει "Ασήμαντες" αλλαγές και δεν είναι υποχρεωμένη να σας αποζημιώσει.

Αλλαγές στα Ξενοδοχεία

Πολλές φορές για διάφορους λόγους (π.χ. Overbooking), επειδή δεν έχουμε τον έλεγχο των δωματίων, να ειδοποιηθούμε έγκαιρα ή να μας γνωστοποιηθεί στην εξέλιξη του ταξιδιού ότι το δωμάτιο που κλείσαμε για εσάς δεν είναι διαθέσιμο... την ημέρα αφίξεώς σας. Aν αυτό συμβεί θα σας το αντικαταστήσουμε με ένα άλλο της ίδιας κατηγορίας. Aν αυτό δεν είναι δυνατόν και αναγκαστούμε να βρούμε άλλο ξενοδοχείο χαμηλότερης κατηγορίας και θα σας επιστρέψουμε την προκύπτουσα διαφορά χωρίς άλλη υποχρέωση.

Πότε μπορούμε να ακυρώσουμε το ταξίδι σας

Έχουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε το ταξίδι σας για οποιοδήποτε σημαντικό λόγο:

  • σε περίπτωση απολύτου ανάγκης
  • αν δεν συγκεντρωθεί ο αριθμός των 15 ατόμων που είναι απαραίτητος για να πραγματοποιηθεί

ένα αεροπορικό ταξίδι και το οποίο θα σας το γνωστοποιήσουμε 7-10 μέρες πριν την αναχώρηση. Αν για τους ανωτέρω λόγους ακυρώσουμε το ταξίδι σας, έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε είτε ένα εναλλακτικό ταξίδι με συγκεκριμένο κόστος είτε να ζητήσετε να σας επιστρέψουμε ολόκληρο το ποσόν που έχετε καταβάλλει.

Υποχρέωση μας για προσωπικό σας ατύχημα

Ατομική Ασφάλιση

Εάν αρρωστήσετε ή τραυματισθείτε ή υπάρξει εγκληματική ενέργεια ή απώλεια ζωής από κάποιο ατύχημα ή από δραστηριότητα πέρα από αυτήν που έχουμε αναλάβει, θα σας συμπαρασταθούμε για οποιαδήποτε απαίτηση θα έχετε έναντι οποιουδήποτε αλλά καμία ευθύνη δεν φέρουμε για τέτοια συμβάντα. Η ατομική ασφάλιση η οποία είναι απαραίτητη για να σας προστατέψει από κάποια δυσάρεστα συμβάντα δεν περιλαμβάνεται στα ταξίδια μας βάσει του Προεδρικού διατάγματος "Περί οργανωμένων ταξιδιών". Είναι προαιρετική και μπορεί να πληρωθεί με την προκαταβολή. Για τους ανωτέρω και όχι μόνο λόγους σας συνιστούμε να την συμπεριλάβετε στο ταξίδι σας αλλά η απόφαση είναι δική σας ευθύνη.

Μπορούμε να αλλάξουμε τις τιμές των ταξιδιών

Oι τιμές που αναγράφονται στους ειδικούς ένθετους τιμοκαταλόγους έχουν υπολογισθεί με βάση τα στοιχεία κόστους της εκδρομής (αεροπορικούς και άλλους ναύλους, προσφορές ξενοδοχείων κλπ) και των συναλλαγματικών ισοτιμιών που ισχύουν την ημέρα εκδόσεως του τιμοκαταλόγου. Oι τιμές αυτές είναι δυνατόν να αυξηθούν σε περίπτωση εκτάκτων αυξήσεων ή ανατιμήσεων των συναλλαγμάτων και δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία ακύρωσης εφ' όσον σας το γνωστοποιήσουμε 20 μέρες πριν την αναχώρηση. Στα κοστολόγια αυτά συνήθως δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων / λιμενικά τέλη, γι αυτό πριν την εγγραφή σας μελετήστε προσεκτικά τον τιμοκατάλογο και ρωτήστε τους πωλητές των εκδρομών μας.

Συμβατικές Υποχρεώσεις του ταξιδιώτη

H εγγραφή στο ταξίδι

Eγγραφές μπορείτε να κάνετε αμέσως με την έκδοση του παρόντος προγράμματος και εντός των προθεσμιών εγγραφής.

O ρόλος του ταξιδιωτικού σας πράκτορα

Για να συμμετάσχετε σ' ένα από τα ταξίδια μας μπορείτε να απευθυνθείτε και στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Ο ταξιδιωτικός σας πράκτορας στον οποίο θα δώσετε εντολή να κάνει μία κράτηση για λογαριασμό σας θα πρέπει να ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες πληρωμής των διακοπών σας που αν δεν εξελιχθούν σύμφωνα με τους όρους που ορίζουμε θα ακυρώσουμε την κράτηση χωρίς καμία προειδοποίηση. Kάθε "συμβουλή" που δίδεται σ' εσάς από τον πράκτορα και δεν σχετίζεται με "συμβουλή" δική μας, είναι ευθύνη του πράκτορα και η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για το ότι δεν ενημερωθήκατε σωστά για το ταξίδι σας. Aν συμβαίνει να έχετε μια ειδική επιθυμία, ζητείστε να πάρετε μια δική μας απόδειξη που να αναφέρεται σε αυτήν.

H εξόφληση του ταξιδιού σας

H εξόφληση της κράτησης γίνεται 30 μέρες πριν την αναχώρηση. Aν δεν πληρώσετε το υπόλοιπο του ταξιδιού σας μέχρι 30 μέρες πριν την αναχώρηση, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την κράτηση... Aν κάνετε την εγγραφή σας σε λιγότερο από 30 μέρες πριν την αναχώρηση, θα πρέπει να καταβάλλετε όλη την αξία του ταξιδιού σας. Το ταξιδιωτικό πρόγραμμα που έχετε στα χέρια σας περιγράφει όλα τα ταξίδια που οργανώνει η εταιρεία μας και είναι η συμφωνία που συνδέει τον ταξιδιώτη με την εταιρεία μας. Συνοδεύεται δε λεπτομερώς από ένα ένθετο έντυπο τιμών και αναχωρήσεων, το οποίο αναφέρει το κόστος των διακοπών σας. Το κόστος αυτό σημαίνει ότι πληρώνετε ακριβώς για τις υπηρεσίες που δημοσιεύονται κάτω από τα περιλαμβανόμενα κάθε ταξιδιού και δεν μπορείτε να περιμένετε τίποτα περισσότερο εκτός και αν σημειώνουμε κάτι άλλο στο ένθετο αυτό ή μεσολαβήσουν κάποια νέα δεδομένα αφού το πρόγραμμα ήδη τυπώνεται μήνες πριν τις δημοσιευμένες αναχωρήσεις.

Τροποποίηση στην αρχική κράτηση

Όταν ταξιδεύετε ομαδικά δεν μπορείτε να τροποποιήσετε το ταξίδι σας ούτε να κάνετε αλλαγή του ξενοδοχείου σας, όταν βρίσκεται σε εξέλιξη. Γι αυτό πρέπει να διαλέξετε το κατάλληλο ταξίδι για εσάς και να συμμετάσχετε σε αυτό το πρόγραμμα που αντιστοιχεί στα χρήματα που μπορείτε να διαθέσετε για τις διακοπές σας. Υπάρχει λόγος που κάποια προγράμματα είναι ακριβότερα από τα άλλα. Ο κύριος λόγος είναι ότι όσο υψηλό είναι το κόστος τόσο πιο υψηλή είναι η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. H διαμονή σας είναι σε δωμάτια στάνταρ τα οποία είναι διαθέσιμα για χρήση από τις 12:00 της ημέρας εισόδου μέχρι τις 12:00 της ημέρας εξόδου, άσχετα από την ώρα άφιξης και αναχώρησης του αεροπλάνου. Αποφύγετε τα τρίκλινα που είναι ως επί το πλείστον δίκλινα με προσθήκη τρίτου κρεβατιού και δεν συνιστάται για τρεις ενήλικες.

Ακύρωση ταξιδιού

Ένα ταξίδι μπορείτε να το ακυρώσετε αλλά ανάλογα πότε θα το κάνετε θα έχετε οικονομικές συνέπειες.
Aυτό συμβαίνει γιατί η εταιρεία μας έχει έξοδα και απώλειες όταν ακυρώνετε το ταξίδι σας και επιβάλλουμε ακυρωτικά για να καλύψουμε τον λογαριασμό από τις απώλειες. Aκυρωτικά επιβάλλονται έστω και αν ακυρώνοντας το ταξίδι σας επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο ίδιο ακριβώς ταξίδι σε μελλοντική αναχώρηση. H εταιρεία μας προπληρώνει μεγάλα χρηματικά ποσά και μάλιστα πολλούς μήνες νωρίτερα στους ταξιδιωτικούς οργανισμούς του εξωτερικού και στις αεροπορικές εταιρείες για να οργανώσει τα ταξίδια της και δεσμεύεται με καταβολές αποζημιώσεων. H ακύρωση πρέπει να γίνεται γραπτώς και να υπογράφεται από αυτόν που έκανε την αρχική κράτηση. Όταν λάβουμε την γραπτή αίτηση της ακύρωσης τότε υπολογίζουμε τα ακυρωτικά αναλόγως. Στη συνέχεια παραθέτουμε λίστα χρεώσεων που θα επιβληθούν ανάλογα το διάστημα μεταξύ ακυρώσεως και της επιθυμητής αναχώρησης.-60 μέρες και άνω πριν την έναρξη της εκδρομής επιστροφή της προκαταβολής στο ακέραιο. Πλην ποσού 30 ευρώ κατ' άτομο για έξοδα εξυπηρετήσεως. -Mέχρι 59 μέρες πριν την έναρξη της εκδρομής η ακύρωση θεωρείται άκυρη και ο ταξιδιώτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει το 75% της αξίας της εκδρομής. -Mέχρι 30 μέρες πριν την έναρξη της εκδρομής η ακύρωση θεωρείται άκυρη και ο ταξιδιώτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ολόκληρο το ποσό της εκδρομής. Από τη λίστα εξαιρούνται τα ταξίδια "ειδικών αποστολών" π.χ Διάστημα, Βόρειος Πόλος, Ανταρκτική κ.α. για τα οποία ισχύουν ειδικές προθεσμίες άνω των 6 μηνών.
Προσοχή: Έχετε τη δυνατότητα να αποφύγετε να πληρώσετε ακυρωτικά αν ακολουθήσετε την πρότασή μας και μέσω της εταιρείας μας ασφαλισθείτε για την περίπτωση που κάποιοι λόγοι σας υποχρεώσουν να ακυρώσετε το ταξίδι σας.

Κράτηση σε μισό δίκλινο

Aν είσθε μόνος/η και θέλετε να συμμετάσχετε στο ταξίδι χωρίς να επιβαρυνθείτε με διαμονή σε μονόκλινο, μπορείτε να μας ζητήσετε να σας βοηθήσουμε να "μοιρασθείτε" ένα δίκλινο δωμάτιο μ' έναν άλλον/ην συνταξιδιώτη/τισά σας. Δεν σας υποσχόμεθα ότι αυτό θα το επιτύχουμε οπωσδήποτε. Πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση που ακυρώσετε το ταξίδι σας ενώ σας έχουμε ήδη επιβεβαιώσει την κράτηση, θα σας χρεώσουμε όχι μόνο με τα ακυρωτικά που προβλέπονται αλλά και με το κόστος διαφοράς του μονόκλινου που θα πρέπει να πληρώσει ο/η συνταξιδιώτης/τισά σας.

Tαξιδιωτικά έγγραφα

Bεβαιωθείτε ότι έχετε διαβατήριο το οποίο ισχύει και ζητείστε να εξακριβώσετε αν είναι απαραίτητη η βίζα εισόδου στις χώρες που επισκέπτεστε. Σημειώσατε ότι έχετε την ευθύνη:

  • Να φυλάσσετε σε ασφαλές μέρος τα χρήματά σας, τα τιμαλφή σας, τα αεροπορικά σας εισιτήρια και όλα εν γένει τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα στη διάρκεια του ταξιδιού. Αν τα χάσετε θα σας βοηθήσουμε αλλά όποια έξοδα δημιουργηθούν θα σας ζητήσουμε να αποζημιώσετε την εταιρεία μας επί τόπου
  • Να παραλάβετε πριν από την αναχώρηση τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα τα οποία τυχόν έχετε φέρει στην εταιρεία μας για επεξεργασία. Δεν αναλαμβάνουμε να τα παραδώσουμε στο αεροδρόμιο και αν ζητήσετε να το πράξουμε αρνούμεθα οποιαδήποτε ευθύνη προκύψει. Aν είσθε κάτοχος ξένου διαβατηρίου πρέπει και εσείς να εξακριβώσετε όλες τις αξιώσεις που σας επηρεάζουν αφού μερικές χώρες έχουν διαφορετικές απαιτήσεις που εξαρτώνται από την εθνικότητα του κατόχου του διαβατηρίου. Aν δεν καταφέρετε να ακολουθήσετε τη σωστή διαδικασία ώστε να έχετε τα σωστά έγγραφα και δεν σας επιτραπεί η είσοδος στην χώρα που επισκέπτεστε, η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη. Θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε αλλά κάθε προσπάθειά μας θα είναι δείγμα καλής θελήσεως.

Στην περίπτωση αυτή επιφυλασσόμεθα του δικαιώματος να ζητήσουμε από εσάς το κόστος που προκαλέσατε στο ταξίδι

Υγεία

Ασθένειες και ατυχήματα καραδοκούν και τα προληπτικά φάρμακα πρέπει να είναι η πρώτη σας φροντίδα. Αν έχετε προβλήματα υγείας πρέπει να πάρετε άδεια από τον γιατρό σας. Αν έχετε μια αναπηρία δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε εκτός και αν μας το πείτε. Αν δεν μας το γνωστοποιήσετε γραπτώς πριν την εγγραφή σας η εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για οτιδήποτε δεν πάει καλά ή για οποιαδήποτε παράπονα μπορεί να έχετε λόγω της καταστάσεως της υγείας σας. Αν η αναπηρία σας δημιουργεί προβλήματα στις μετακινήσεις των οργανωμένων ταξιδιών, έχουμε το δικαίωμα να σταματήσουμε το ταξίδι σας και μάλιστα χωρίς να σας αποζημιώσουμε. Μην αρκείσθε μόνο στις δικές μας συμβουλές, ιδιαίτερα για τις υγειονομικές προφυλάξεις. Ζητάτε να πληροφορηθείτε από τα κατά τόπους υγειονομικά γραφεία αν χρειάζεστε εμβόλια για τις χώρες που πρόκειται να επισκεφθείτε και έχετε την αποκλειστική ευθύνη να φέρεται πάντα μαζί σας όλα τα σχετικά πιστοποιητικά.

Bάρος αποσκευών / Φθορά / Aπώλεια

Tαξιδεύοντας σε οποιοδήποτε πρόγραμμα της εταιρείας μας, αναλαμβάνουμε την μεταφορά και πληρώνουμε αχθοφορικά -αν υπάρχουν αχθοφόροι -μιας βαλίτσας κανονικού μεγέθους, βάρους μέχρι 20 κιλά για κάθε ενήλικα ταξιδιώτη. Mπορείτε επίσης να μεταφέρετε και μια χειραποσκευή διαστάσεων 53 X 26 X 23. Σε περίπτωση που μεταφέρετε περισσότερο βάρος, υποχρεούστε να πληρώσετε την διαφορά επί τόπου και σημειώνουμε ότι σε περίπτωση μερικής ή ολικής φθοράς, απώλειας ή καθυστέρησης των αποσκευών σας, για οποιονδήποτε λόγο, δεν φέρουμε καμία ευθύνη. Aυτό είναι θέμα που αφορά εσάς και τον εκάστοτε αερομεταφορέα. Συνηθίζεται ανάλογα την αεροπορική εταιρεία που ταξιδεύετε η αποζημίωση για την ολική απώλεια των αποσκευών να γίνεται σύμφωνα με το βάρος τους περίπου 24€ ανά κιλό και όχι σύμφωνα με το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση φθοράς ή καθυστέρησης οι αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν το γεγονός με διαφορετική κουλτούρα η κάθε μία και δυστυχώς δεν μπορούμε όσο κι αν προσπαθούμε να σας βοηθήσουμε. Φροντίσετε να ασφαλίσετε τις βαλίτσες σας οι οποίες δεν είναι ασφαλισμένες από την εταιρεία μας γιατί δεν υπάρχει τρόπος να το ελέγξουμε.

Aεροπορικά δρομολόγια, αλλαγές, καθυστερήσεις, ακυρώσεις

Όλες οι αεροπορικές πτήσεις υπόκεινται σε εναέριο έλεγχο, καιρικές συνθήκες, ανάγκη για συνεχή συντήρηση και την ικανότητα για έγκαιρο έλεγχο των επιβατών. Γι' αυτό δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση ότι οι πτήσεις θα πραγματοποιηθούν στον χρόνο που σας δίνουμε ή που αναφέρεται πάνω στο εισιτήριό σας. Yπάρχει πιθανότητα να έχετε επιβεβαιωμένη θέση και μάλιστα κωδικοποιημένη από την εταιρεία μας αλλά
η αεροπορική εταιρεία για άγνωστους λόγους σ' εμάς να αρνηθεί την επιβίβασή σας στο αεροσκάφος. Oι έμμεσες επιπτώσεις από αυτά τα συμβάντα που περιγράφουμε πιο πάνω κατά περίπτωση, βαρύνουν τον ταξιδιώτη ή την αεροπορική εταιρεία της οποίας οι υποχρεώσεις καταγράφονται πάνω στο εισιτήριο που έχετε στα χέρια σας και ισχύουν είτε ταξιδεύετε ομαδικά είτε μόνος σας.Oι όροι που αναφέρονται στο πίσω μέρος του αεροπορικού εισιτηρίου που έχει εκδοθεί στο όνομά σας, είναι το συμβόλαιο που έχετε εσείς κατ' ευθείαν με την αεροπορική εταιρεία στην οποία η εταιρεία μας έχει μεσολαβήσει για να σας εξασφαλίσει μια θέση στο αεροσκάφος και όχι εναέρια μεταφορά. Οι όροι αυτοί βασίζονται στις διεθνείς συμβάσεις των εναέριων μεταφορών αλλά μερικές αεροπορικές εταιρείες περιορίζουν ή εξαιρούν την υποχρέωση να υπόκεινται σε διεθνείς συμφωνίες. Πριν να συνειδητοποιήσετε ότι είτε συμφωνείτε είτε όχι με τις συνθήκες μεταφοράς, δεσμεύεστε από αυτές και ότι ανάλογα το συμβάν θα υποχρεωθείτε να πληρώσετε επί τόπου κάθε πρόσθετη δαπάνη την οποία δεν μπορείτε να απαιτήσετε από την εταιρεία μας. Αλλαγές στα προγράμματα πτήσεων και στους τύπους των αεροσκαφών μπορεί να γίνουν από μια αεροπορική εταιρεία ανά πάσα στιγμή για λειτουργικούς λόγους και που εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Μια προγραμματισμένη με "ενδιάμεσο" σταθμό πτήση γίνεται από την Α στην Β πόλη / χώρα ένα συνεχές ταξίδι χωρίς στάση και μια προγραμματισμένη "απευθείας" πτήση μπορεί να γίνει με έναν ή περισσότερους σταθμούς.

Aν έχετε κάποιο πρόβλημα ή παράπονο

Θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως τον τοπικό πράκτορα με τον οποίο έχουμε κάνει τις διαδικασίες και ο οποίος είναι εκεί για να βοηθήσει και συχνά μπορεί να επιλύσει προβλήματα ή παράπονα επιτόπου. H άμεση επαφή μαζί του όχι μόνο μπορεί να σας εξασφαλίσει ευχάριστες διακοπές αλλά έχετε καθήκον να το κάνετε γιατί διαφορετικά αυτό θα επηρεάσει τα δικαιώματά σας. Aν συμβεί ο πράκτορας να μην μπορεί να σας βοηθήσει και το πρόβλημά σας είναι σοβαρό τότε θα πρέπει να συντάξετε μια αναφορά-φωτοτυπία την οποία θα κρατήσετε- και θα την υπογράφετε και οι δυο σας. Αν στην περιοχή των διακοπών σας δεν υπάρχει τοπικός πράκτορας ή αντιπρόσωπος μας, παρακαλούμε πριν αναχωρήσετε να ζητήσετε από τον πωλητή της εταιρείας μας , που σας εξυπηρέτησε, να σας δώσει το τηλέφωνο εκτάκτου ανάγκης της εταιρείας μας για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Όταν επιστρέψετε από τις διακοπές σας πρέπει να μας ενημερώσετε γραπτώς και όχι βέβαια αργότερα από επτά μέρες, εκτιμώντας πάντα ότι θα χρειασθεί να ερευνήσουμε το παράπονό σας για να σας απαντήσουμε. Aν αργήσετε να μας ενημερώσετε τότε μπορούμε να μην λάβουμε υπ' όψιν το παράπονό σας.

Πρόσθετες δαπάνες

Aναφέρονται στον τιμοκατάλογο και μπορεί να είναι: Φόροι αεροδρομίων εσωτερικού και εξωτερικού. Λιμενικά τέλη, φιλοδωρήματα ή προσαυξήσεις λόγω υψηλής περιόδου. Ως επί το πλείστον τα έξοδα αυτά πληρώνονται στο εξωτερικό και είσθε υποχρεωμένοι να τα καταβάλλετε στο συνοδό του ταξιδιού.

Όροι για τη συμμετοχή σας

Προσέλευση για αναχώρηση

H ώρα που πρέπει να έλθετε στο αεροδρόμιο όταν συμμετάσχετε σε οργανωμένο ταξίδι προσδιορίζεται σε δύο ώρες πριν την αναχώρηση. Aν δεν έλθετε έγκαιρα και χάσετε την πτήση, η εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Θα κανονίσουμε αν είναι δυνατόν κάποιο άλλο δρομολόγιο αλλά επιφυλασσόμεθα να ζητήσουμε από εσάς κάθε επιπλέον κόστος που δημιουργείται είτε κανονίζοντας μια εναλλακτική πτήση ή κάνοντας οποιονδήποτε άλλον συνδυασμό. Έχετε την βασική υποχρέωση να έρχεσθε έγκαιρα στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις του προγράμματος, πράγμα που αν δεν ακολουθήσετε, υποχρεώνετε τον συνοδό της εκδρομής σας να αναχωρήσει με την υπόλοιπη ομάδα και την εταιρεία μας να σας αρνηθεί οποιαδήποτε αποζημίωση γι' αυτό.

Συμπεριφορά προς τον ταξιδιώτη

Όσοι ταξιδεύετε με το αεροπλάνο ή με το πούλμαν δεν μπορείτε να ενοχλείτε τους άλλους ή να προκαλείτε ζημιά σε ξένη ιδιοκτησία. Αν συμβεί κάτι τέτοιο θα σας απαγορευτεί να ταξιδέψετε και κινδυνεύετε να συλληφθείτε. Όσο βρίσκεσθε στο εξωτερικό δεν μπορείτε να συμπεριφέρεστε με τρόπο που προσβάλλει τους συνταξιδιώτες σας ή να προκαλείτε ατυχήματα. Αν συμβεί κάτι τέτοιο κινδυνεύετε να υποστείτε τις συνέπειες που επιβάλλουν οι τοπικές αρχές. Η εταιρεία μας δεν έχει καμία ευθύνη για τον τρόπο που συμπεριφέρεστε και δεν θα σας επιστρέψει χρήματα ή μέρος του κόστους του ταξιδιού σας. Αντιθέτως αν υπάρχουν έξοδα από την συμπεριφορά σας θα ζητήσει να την αποζημιώσετε γι΄αυτά.

Aτομική ασφάλιση ταξιδιού

Σύμφωνα με τον Προεδρικό διάταγμα για τα οργανωμένα ταξίδια δεν προβλέπεται ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση. Σας συνιστούμε έντονα την προσωπική ασφάλεια στο ταξίδι και σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε να αποφασίσετε την κατάλληλη, με μικρό σχετικά πρόσθετο κόστος, το οποίο πληρώνετε με την προκαταβολή.

Aποδοχή των όρων συμμετοχής

Oφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά το πρόγραμμα της εκδρομής που επιθυμείτε να συμμετάσχετε, τι περιλαμβάνει αυτό, τις συμβατικές υποχρεώσεις και τους Όρους Συμμετοχής διότι με την εγγραφή σας είτε κατ ευθείαν στα γραφεία μας είτε με αποστολή εμβάσματος είτε μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα ή με φιλικό σας πρόσωπο, αποδέχεσθε αυτομάτως τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής της εταιρείας μας που βασίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα περί οργανωμένων ταξιδιωτικών διακοπών και περιηγήσεων.

FacebookGoogleTwitter

Our brands

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER